Ylhäisömaalaukset Nro. 10 / Aristocracy Paintings No. 10, 2011, öljy kankaalle / oil on canvas, 50 x 44 cm

 10 / 10
<<<                BACK                >>>